zubní ordinace


Specializovaná stomatologická klinika poskytuje komplexní
a profesionální péči o Vaše zuby více jak 25 let ...

Záchovná stomatologie

Zhotovení výplní

a) v ústech pacienta

V ústech pacienta jsou výplně zhotovovány kompozitními, kompomerními nebo kompokeramickými materiály nejvyšší kvality. Cena těchto výplní se pohybuje od 2.900,- korun. Záleží na rozsahu a použitém materiálu.

 

b) mimo ústa pacienta

Výplně z různých materiálů zhotovuje zubní technik na modelu v laboratoři. Lze použít kompozit, kompokeramiku, keramiku nebo i zlato, které vyhovuje například pacientům s alergiemi, anebo se závažnými vadami skusu.

Léčení zubních kanálků

Zuby mohou mít jeden, ale v některých případech i sedm zubních kanálků. Kanálky se léčí z důvodů zánětu nebo v případech, kdy je korunka zubu velmi poškozena a zub musí být ošetřen proteticky - tedy kořenovou nástavbou, korunkou nebo slouží jako pilíř pro můstek přemosťující mezeru po vytaženém zubu.

Endodontické ošetření je velmi náročné na přesnost a pečlivost. Jedině perfektně ošetřený „mrtvý“ zub může i po desetiletí sloužit v ústech. Jsme si vědomi toho, že nedokonale ošetřené kanálky jsou pro organismus stálým zdrojem infekce a zhoršují celkový zdravotní stav. Pro docílení nejvyšší možné kvality ošetření, používáme na naší specializované klinice strojové vybavení Reciproc a DENTSPLY. Samozřejmostí je využití zvětšovací optiky, ať už lupových brýlí vč. osvětlení (Carl Zeiss), či operačního mikroskopu (Leica).

Reendodoncie kanálků znamená opětovné ošetření již dříve zaplněných kanálků. Jedná se o časově a technicky náročné ošetření, které mnohdy znamená poslední šanci pro zub určený k vytažení.

Na naší klinice ošetřujeme zuby se zalomenými nástroji.

Náš endodontický specialista, MDDr. Michal Tesařík, se pravidelně proškoluje v moderních metodách ošetření zubních kanálků, pořádaných u nás i v zahraničí a je vám v této problematice plně k dispozici.